Regulamin

Dyrekcja hotelu będzie Państwu bardzo wdzięczna za współpracę w przestrzeganiu niniejszego regulaminu, który ma służyć zapewnieniu spokoju i bezpieczeństwa pobytu wszystkich naszych Gości.
KONTAKT: +48 33 4975266 W GODZINACH OD 7:00-15:00

1. Pokój w hotelu wynajmowany jest na doby.

2. Doba hotelowa trwa od godziny 14.00 do godziny 12.00.

3. Życzenie przedłużenia pobytu poza okres wskazany w dniu przybycia, Gość hotelowy powinien zgłosić w pracownikowi Olimp do godziny 10.00 dnia, w którym upływa termin najmu pokoju.

4. Hotel uwzględnia życzenia przedłużenia pobytu w miarę posiadanych możliwości.
5. BKS OLIMP świadczy usługi zgodnie ze swoja kategorią i standardem. W przypadku zastrzeżeń dotyczących jakości usług Gość jest proszony o jak najszybsze zgłoszenie ich w Recepcji, co umożliwi Hotelowi niezwłoczna reakcję. Hotel ma obowiązek zapewnić:
 • warunki pełnego i nieskrępowanego wypoczynku Gościa
 • bezpieczeństwo pobytu, w tym zachowanie tajemnicy informacji o Gościu
 • profesjonalną i uprzejmą obsługę w zakresie wszystkich usług świadczonych w Hotelu
 • sprzątanie pokoju i wykonywanie niezbędnej naprawy urządzeń podczas nieobecności Gościa a w przypadku jego obecności tylko wówczas gdy wyrazi zgodę i życzenie
 • sprawna usługę pod względem technicznym
 • w miarę posiadanych możliwości inny pokój lub w inny sposób złagodzić niedogodności, gdy występujące w pokoju usterki nie będą mogły być usunięte.

6. Gość powinien zawiadomić Recepcję hotelową o wystąpieniu szkody niezwłocznie po jej stwierdzeniu

7. Na życzenie Gościa Hotel świadczy nieodpłatnie następujące usługi:
 • udzielania informacji związanych z pobytem i podróżą
 • budzenie o wyznaczonej godzinie
 • przechowywanie pieniędzy i przedmiotów wartościowych w czasie pobytu gościa w hotelu
 • przechowywanie bagażu gości zameldowanych w hotelu
8. Dla dzieci do lat 4 – pobyt jest bezpłatny, jeżeli śpią na łóżku z rodzicami. Nie ma możliwości dostawienia łóżek/łóżeczek niemowlęcych w pokoju.
9. Zwierzęta są akceptowane. Mogą obowiązywać dodatkowe opłaty.
10. Hotel nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraty lub uszkodzenia pieniędzy, papierów wartościowych Hotel nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraty lub uszkodzenia pieniędzy, papierów wartościowych, kosztowności albo przedmiotów mających wartość naukową lub artystyczną jeżeli przedmioty te nie zostaną oddane do depozytu w recepcji.
11. Hotel nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie lub utratę samochodu lub innego pojazdu należącego do gościa. Parking na terenie obiektu jest niestrzeżony
12. Każdorazowo opuszczając pokój, Gość powinien sprawdzić zamknięcie drzwi, a klucz pozostawić w recepcji. Gość hotelowy ponosi odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych hotelu, powstałe z jego winy lub z winy odwiedzających go osób.
13. Hotel obciąży Gościa:
 • za zniszczenie pościeli hotelowej, kwotą 100,00 PLN
 • za zniszczenie lub brak ręcznika hotelowego kwotą 30,00 PLN
 • za umieszczenie zwierzęcia w pokoju bez zgody Recepcji, kwota 200,00PLN
 • za dewastację pokoju hotelowego, kwotą równoważną cenie wynajęcia pokoju prze okres wyłączenia go ze sprzedaży
 • za zniszczenie wyposażenia, drzwi zgodnie z aktualnym cennikiem
14. Ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe, zabronione jest używanie w pokojach grzałek, kuchenek, żelazek elektrycznych i innych podobnych urządzeń nie stanowiących wyposażenia pokoju hotelowego.
15. Gość hotelowy nie może przekazywać pokoju osobom trzecim, nawet, jeśli nie upłynął okres, za który uiścił należną za pobyt opłatę.
16. Osoby nie zameldowane w hotelu, mogą przebywać w pokoju hotelowym od godziny 7.00 do godziny 22.00.
17. W hotelu obowiązuje zachowanie ciszy od godziny 22.00 do godziny 7.00 i obowiązuje CAŁKOWITY ZAKAZ PALENIA na terenie całego obiektu.
18. Jeśli gość pod wpływem alkoholu i / lub środków odurzających zakłóca spokojny pobyt gości lub funkcjonowanie hotelu, może zostać z niego usunięty.
19. Hotel może odmówić przyjęcia gościa, który podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszył regulamin hotelowy wyrządzając szkodę w mieniu hotelowym lub gości albo szkodę na osobie gości, pracowników hotelu albo innych osób przebywających w hotelu albo też w inny sposób zakłócił spokojny pobyt gości lub funkcjonowania hotelu.

Dyrekcja BKS OLIMP
Previous Next
Close
Test Caption
Test Description goes like this